Bền bĩ theo thời gian

Lỗ ra dây điện thoại WEG3023SW

0₫

Mô tả

  • Lỗ ra dây điện thoại phi 9mm/16mm
  • Telephone wire chup dia 9mm/16mm
  • Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng
 Lỗ ra dây điện thoại WEG3023SW