Nanoco ứng dụng thành công SAP S/4 Hana, Microsoft 365 trên Microsoft Azure

Đương đầu với những thử thách của bước chuyển mình trong công nghệ. Ban lãnh đạo nanoco đã ứng dụng thành công giải pháp SAP S/4 Hana, Microsoft 365 trên nền tảng đám mây Microsoft Azure để đáp ứng cho nhu cầu ngày càng tăng cao của Công ty.

Dù quá trình chuyển đổi gặp phải không ít khó khăn, nhưng Nanoco cảm thấy những nỗ lực bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng bởi những kết quả mang lại đã giúp cho hệ thống vận hành của Công ty hoạt động hiệu quả hơn rất nhiều lần so với trước đây.

Nanoco tin rằng, thành công này là cơ sở vững chắc để củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Nanoco và Microsoft, từ đó thúc đẩy hợp tác bền vững và lâu dài.

Nguồn trích dẫn: https://customers.microsoft.com/en-us/story/848671-nanoco-manufacturing-azure-en-vietnam


← Bài trước Bài sau →