ALL-MOUNTED VENTILATING FAN ACCORDING TO DEMAND FV-10BAT1

Liên hệ
Liên Hệ: 19006711

Mô tả sản phẩm

Code

Capacity

(W)

Wind Capacity

(CMH)

Noise

(dB)

Square Hole Size (cm)

FV-10BAT115854016x21
Xem thêm nội dung

Sản phẩm liên quan

 Air Purifier F-P15EHA  Air Purifier F-P15EHA
0₫
 Air Purifier F-PXJ30A  Air Purifier F-PXJ30A
0₫
 Air Purifier F-PXL45A  Air Purifier F-PXL45A
0₫
 Air Purifier F-PXM35A  Air Purifier F-PXM35A
0₫
 Air Purifier F-PXM55A  Air Purifier F-PXM55A
0₫
 ALL-MOUNTED VENTILATING FAN ACCORDING TO DEMAND FV-10BAT1