ALL-MOUNTED VENTILATING FAN ACCORDING TO DEMAND Panasonic FV-10BAT1

Nhà cung cấp: Panasonic
Liên hệ
Liên Hệ: 19006711

Mô tả sản phẩm

Code

Capacity

(W)

Wind Capacity

(CMH)

Noise

(dB)

Square Hole Size (cm)

FV-10BAT115854016x21

Sản phẩm liên quan

 ALL-MOUNTED VENTILATING FAN ACCORDING TO DEMAND Panasonic FV-10BAT1
Tìm kiếm
Bảng giá lẻ
Xem điểm mua hàng