Bộ ngắt mạch an toàn HB BS1111TV

SKU:BS1111TV
Liên hệ
Liên Hệ: 0909840028

Mô tả

Mã số

Dòng định mức

ln(A)

Dòng cắt danh định mức

lCU(kA)

Đóng gói

BS1111TV15

240VAC - 1.5

50 cái/thùng

 Bộ ngắt mạch an toàn HB BS1111TV