Cầu dao đóng ngắt mạch MCCB BBW250SKY

SKU:BBW250SKY
Liên hệ
Liên Hệ: 0909840028

Mô tả

LoạiMã số

Dòng định mức

ln(A)

Dòng cắt danh định mức

lCU(kA)

200 VAC

415 VAC

MCCB 02 P

GD Series

BBW250SKY50

10

2.5

 Cầu dao đóng ngắt mạch MCCB BBW250SKY