Cầu dao đóng ngắt mạch MCCB BBW310Y

SKU:BBW310Y
Liên hệ
Liên Hệ: 0909840028

Mô tả

LoạiMã số

Dòng định mức

ln(A)

Dòng cắt danh định mức

lCU(kA)

200 VAC

415 VAC

MCCB 03 P

GD Series

BBW310Y10

2.5

1.5

 Cầu dao đóng ngắt mạch MCCB BBW310Y