Cầu dao đóng ngắt mạch MCCB BBW3400KY

SKU:BBW3400KY
Liên hệ
Liên Hệ: 0909840028

Mô tả

LoạiMã số

Dòng định mức

ln(A)

Dòng cắt danh định mức

lCU(kA)

200 VAC

415 VAC

MCCB 03 P

GD Series

BBW3400KY400

50

25

 Cầu dao đóng ngắt mạch MCCB BBW3400KY