Chân cắm nối nguồn NST-P

SKU:NST-P
Liên hệ
Liên Hệ: 0909840028

Mô tả

  • Chân cắm nối nguồn
  • Đóng gói 20 cái/bịch
 Chân cắm nối nguồn NST-P