Chuông điện EBG888

SKU:EBG888
Liên hệ
Liên Hệ: 0909840028

Mô tả sản phẩm

  • Chuông điện, 220V - 9.5W, 50Hz, 82dB
  • Door chime
  • Đóng gói 10 cái/thùng
Xem thêm nội dung
 Chuông điện EBG888