Đèn báo N302RF-Nanoco-Full/ N302RW-Nanoco-Wide/ FXF302RW-Nano-Full/ FXW302R-Wide

Mã Sản Phẩm:N302RF-Nanoco-Full/ N302RW-Nanoco-Wide/ FXF302RW-Nano-Full/ FXW302R-Wide
Liên hệ
Liên Hệ: 19006711

Mô tả sản phẩm

N302RF - Nanoco - Full (Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng)

N302RW - Nanoco - Wide (Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng)

FXF302RW - Nano - Full (Đóng gói 10 cái/hộp,180 cái/thùng)

FXW302R - Wide (Đóng gói 10 cái/hộp, 160 cái/thùng)

  • Đèn báo màu đỏ
  • Pilot lamp, red 220VAC
Xem thêm nội dung
 Đèn báo N302RF-Nanoco-Full/ N302RW-Nanoco-Wide/ FXF302RW-Nano-Full/ FXW302R-Wide