Lỗ ra dây điện thoại WEG3023SW

Liên hệ
Liên Hệ: 19006711

Mô tả sản phẩm

  • Lỗ ra dây điện thoại phi 9mm/16mm
  • Telephone wire chup dia 9mm/16mm
  • Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng
Xem thêm nội dung
 Lỗ ra dây điện thoại WEG3023SW