Ổ cắm chuyên dùng WK1330

Mã Sản Phẩm: WK1330 Nhà cung cấp: Panasonic
Liên hệ
Liên Hệ: 19006711

Mô tả sản phẩm

  • Ổ cắm chuyên dùng
  • Surface mounting receptacle
  • 250V - 30A - 3P

Sản phẩm liên quan

 Ổ cắm chuyên dùng WK1330