Ổ cắm chuyên dùng WK1330

SKU:WK1330
Liên hệ
Liên Hệ: 0909840028

Mô tả sản phẩm

  • Ổ cắm chuyên dùng
  • Surface mounting receptacle
  • 250V - 30A - 3P
Xem thêm nội dung
 Ổ cắm chuyên dùng WK1330