Ổ cắm chuyên dùng WK1330

SKU:WK1330
0₫

Mô tả

  • Ổ cắm chuyên dùng
  • Surface mounting receptacle
  • 250V - 30A - 3P
 Ổ cắm chuyên dùng WK1330