Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng F443-6/ F444-6/ F445-6

Mã Sản Phẩm: F443-6/ F444-6/ F445-6 Nhà cung cấp: PCE
Liên hệ
Liên Hệ: 19006711

Mô tả sản phẩm

  • Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng (IP67)
  • Flanged socket sloping (Watertight IP67)
F443-6125A - 3P - 400V - 6H - IP66/67
F444-6125A - 4P - 400V - 6H - IP66/67
F445-6125A - 5P - 400V - 6H - IP66/67
Xem thêm nội dung
 Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng F443-6/ F444-6/ F445-6