Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng F3232-6/ F3242-6/ F3252-6

Mã Sản Phẩm:F3232-6/ F3242-6/ F3252-6
Liên hệ
Liên Hệ: 19006711

Mô tả sản phẩm

  • Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng (IP67)
  • Flanged socket straight (Watertight IP67)
F3232-632A - 3P - 230V - 6H - IP67
F3242-632A - 4P - 400V - 6H - IP67
F3252-632A - 5P - 400V - 6H - IP67
Xem thêm nội dung
 Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng F3232-6/ F3242-6/ F3252-6