Bền bĩ theo thời gian

Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng F343-6/ F344-6/ F345-6

SKU:F343-6/ F344-6/ F345-6
0₫

Mô tả

  • Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng (IP67)
  • Flanged socket straight (Watertight IP67)
F343-6125A - 3P - 230V - 6H - I P66/67
F344-6125A - 4P - 400V - 6H - IP66/67
F345-6125A - 5P - 400V - 6H - IP66/67
 Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng F343-6/ F344-6/ F345-6