Ổ cắm gắn nổi loại kín nước F133-6/ F134-6/ F135-6

Mã Sản Phẩm:F133-6/ F134-6/ F135-6
Liên hệ
Liên Hệ: 19006711

Mô tả sản phẩm

  • Ổ cắm gắn nổi loại kín nước (IP67)
  • Wall socket (Watertight IP67)
F133-663A - 3P - 230V - 6H - IP66/67
F134-663A - 4P - 400V - 6H - IP66/67
F135-663A - 5P - 400V - 6H - IP66/67
Xem thêm nội dung
 Ổ cắm gắn nổi loại kín nước F133-6/ F134-6/ F135-6