Ổ cắm nối loại kín nước F2232-6/ F2242-6/ F2252-6

SKU:F2232-6/ F2242-6/ F2252-6
Liên hệ
Liên Hệ: 0909840028

Mô tả

  • Ổ cắm nối loại kín nước (IP67)
  • Connector (Watertight IP67)
F2232-632A - 3P - 230V - 6H - IP67
F2242-632A - 4P - 400V - 6H - IP67
F2252-632A - 5P - 400V - 6H - IP67
 Ổ cắm nối loại kín nước F2232-6/ F2242-6/ F2252-6