Ổ cắm nối loại kín nước F243-6/ F244-6/ F245-6

Mã Sản Phẩm:F243-6/ F244-6/ F245-6
Liên hệ
Liên Hệ: 19006711

Mô tả sản phẩm

  • Ổ cắm nối loại kín nước (IP67)
  • Connector (Watertight IP67)
F243-6125A - 3P - 230V - 6H - IP66/67
F244-6125A - 4P - 400V - 6H - IP66/67
F245-6125A - 5P - 400V - 6H - IP66/67
Xem thêm nội dung
 Ổ cắm nối loại kín nước F243-6/ F244-6/ F245-6
 Ổ cắm nối loại kín nước F243-6/ F244-6/ F245-6