Recessed Ceiling Ventilating Fan FV-27CH9 / FV-32CD9 / FV-32CH9 / FV-38CD8 / FV-38CH

Contact
Contact: 19006711

Description

Used with conduit Ø150mm - 2 speed levels

Mã số

Công suất

(W)

Lưu lượng gió

(CMH)

Độ ồn

(dB)

Diện tích

đề xuất (m2)

Kích thước chừa

lỗ vuông (cm)

FV-27CH923 (Low)260 (Low)302027
28 (High)330 (High)34
FV-32CD932 (Low)300 (Low)282732
42 (High)430 (High)36
FV-32CH945 (Low)400 (Low)343332
55 (High)530 (High)41
FV-38CD866 (Low)430 (Low)354038.5
90 (High)640 (High)44
FV-38CH889 (Low)525 (Low)404938.5
122 (High)800 (High)50
More content

RELATE PRODUCTS

 Air Purifier F-P15EHA
 Air Purifier F-PXJ30A
 Air Purifier F-PXL45A
 Air Purifier F-PXM35A
 Air Purifier F-PXM55A
 Recessed Ceiling Ventilating Fan FV-27CH9 / FV-32CD9 / FV-32CH9 /  FV-38CD8 /  FV-38CH