Tuyển dụng

IT Director - HCM (nhận việc sau Tết)

PHÚC LỢIMôi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, nhiều điều kiện, học hỏi và thăng tiếnThu nhập, đãi ngộ tốt....

PRODUCTION MANAGER (nhận việc sau Tết)

PHÚC LỢIMôi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, nhiều điều kiện, học hỏi và thăng tiếnThu nhập, đãi ngộ tốt....

SHOWROOM MANAGER -HCM

PHÚC LỢIMôi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, nhiều điều kiện, học hỏi và thăng tiếnThu nhập, đãi ngộ tốt....

Nhân viên Trade Marketing

PHÚC LỢIMôi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, nhiều điều kiện, học hỏi và thăng tiếnThu nhập, đãi ngộ tốt....

SALES ADMIN - HCM

PHÚC LỢIMôi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, nhiều điều kiện, học hỏi và thăng tiếnThu nhập, đãi ngộ tốt....

Project Sales Executive (Sales B2B)- HCM

PHÚC LỢIMôi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, nhiều điều kiện, học hỏi và thăng tiếnThu nhập, đãi ngộ tốt....

Chuyên viên Nhân sự (HRBP) - Long An

PHÚC LỢIMôi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, nhiều điều kiện, học hỏi và thăng tiếnThu nhập, đãi ngộ tốt....

Chuyên viên Pháp chế

PHÚC LỢIMôi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, nhiều điều kiện, học hỏi và thăng tiếnThu nhập, đãi ngộ tốt....

SALES MANAGER (LIGHTING)

PHÚC LỢIMôi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, nhiều điều kiện, học hỏi và thăng tiếnThu nhập, đãi ngộ tốt....

Commercial Finance Senior Analyst

PHÚC LỢIWorking environment is modern, professional, dynamic, friendly, conducive to learning and advancingGood income and treatment. Bonus on the following occasions: Holidays, New Year, birthday,...