Tuyển dụng

SALE ADMIN - PHÚ THỌ

Gửi CV về email: tuyendung@nanoco.com.vn với tiêu đề: [Vị trí tuyển dụng - Họ tên ứng viên]

VD: Sale Admin - Nguyễn Văn A

DEVELOPER

Gửi CV về email: tuyendung@nanoco.com.vn với tiêu đề: [Vị trí tuyển dụng - Họ tên ứng viên]

VD: Developer- Nguyễn Văn A

IT HELPDESK

Gửi CV về email: tuyendung@nanoco.com.vn với tiêu đề: [Vị trí tuyển dụng - Họ tên ứng viên]

VD: IT Helpdesk - Nguyễn Văn A

NHÂN VIÊN BẢO HÀNH - HẢI PHÒNG

Gửi CV về email: tuyendung@nanoco.com.vn với tiêu đề: [Vị trí tuyển dụng - Họ tên ứng viên]

VD: Nhân viên bảo hành Hải Phòng - Nguyễn Văn A

NHÂN VIÊN BẢO HÀNH - KCN TÂN BÌNH

Gửi CV về email: tuyendung@nanoco.com.vn với tiêu đề: [Vị trí tuyển dụng - Họ tên ứng viên]

VD: Nhân viên bảo hành Tân Bình - Nguyễn Văn A

NHÂN VIÊN BẢO HÀNH - PHÚ THỌ

Gửi CV về email: tuyendung@nanoco.com.vn với tiêu đề: [Vị trí tuyển dụng - Họ tên ứng viên]

VD: Nhân viên bảo hành Phú Thọ - Nguyễn Văn A

QUẢN ĐỐC XƯỞNG NHỰA - NHÀ MÁY LONG AN

Gửi CV về email: tuyendung@nanoco.com.vn với tiêu đề: [Vị trí tuyển dụng - Họ tên ứng viên]

VD: Quản đốc xưởng nhựa - Nguyễn Văn A

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT - NHÀ MÁY LONG AN

Gửi CV về email: tuyendung@nanoco.com.vn với tiêu đề: [Vị trí tuyển dụng - Họ tên ứng viên]

VD: Trưởng phòng kỹ thuật - Nguyễn Văn A

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT - NHÀ MÁY LONG AN

Gửi CV về email: tuyendung@nanoco.com.vn với tiêu đề: [Vị trí tuyển dụng - Họ tên ứng viên]

VD: Nhân viên Kỹ thuật - Nguyễn Văn A

Tìm kiếm
Bảng giá lẻ
Xem điểm mua hàng