CAMERA THĂM DÒ DÀNH CHO KHU VỰC KHÓ TIẾP CẬN

Camera thăm dò Bosch là sản phẩm thích hợp để kiểm tra các khu vực khó tiếp cận và ghi lại kết quả. Ngoài ra, máy còn có thể ghi chép chất lượng cao và lưu trữ nhanh, hình ảnh và video và có thể được chuyển trực tiếp qua cáp micro USB. Camera thăm dò phù hợp cho nhiều ứng dụng cho thợ thủ công, chẳng hạn như xem bên các hộp và ống tiện ích bên trong, phía sau các hốc tường và cho các hệ thống thủy lực và ứng dụng trong ô tô.