TẦM NHÌN - SỨ MỆNH


Tầm nhìn: 

Trở thành nhà phân phối Thiết Bị Điện hiện đại hàng đầu trong và ngoài nước


Sứ mệnh:

Luôn cung cấp những sản phẩm chất lượng cao và an toàn, không ngừng nghiên cứu và phát triển những sản phẩm mới nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam