Cung cấp các linh kiện công tác, ổ cắm đến từ thương hiệu Panasonic

Xem thêm nội dung
Bộ ổ cắm WEB1111SWK
Chuông điện EBG888
Công tắc WBG5408699W
Công tắc WBG5414699W
Công tắc WEC5542-7SW
Công tắc WEG5003KH
 Công tắc WEG5003KSW
Công tắc WEG5004KH
 Công tắc WEG5004KSW
 Công tắc WEG5141SW
Công tắc WEG5152-51KH
Công tắc WEG5401-7H
Công tắc WEG55317MB
Công tắc WEG55317MW
Công tắc WEG55327MB
Công tắc WEG55327MW
Công tắc WEV5033-7H
 Công tắc WEV5033-7SW
Công tắc WEV5533-7SW
 Công tắc WEVH5003
 Công tắc WEVH5004
 Công tắc WEVH5033-7
Xem thêm