Chuyên cung cấp các sự kiện chiếu sáng lắp ráp đèn

 Nút bít Nanoco NST-E
 Nút bít Nanoco NST60-E