Cầu dao cách ly (Loại kín nước IP66)

Mã Sản Phẩm: NIS220 Nhà cung cấp: Nanoco
Liên hệ
Liên Hệ: 19006711

Mô tả sản phẩm

Cầu dao kín nước (IP66) - Nanoco Isolator

NIS2202P - 20A - 250V - IP66
NIS2352P - 35A - 250V - IP66
NIS2452P - 45A - 250V - IP66
NIS2632P - 63A - 250V - IP66
NIS3203P - 20A - 440V - IP66
NIS3353P - 35A - 440V - IP66
NIS3453P - 45A - 440V - IP66
NIS3633P - 63A - 440V - IP66
NIS4204P - 20A - 440V - IP66
NIS4354P - 35A - 440V - IP66
NIS4454P - 45A - 440V - IP66
NIS4634P - 63A - 440V - IP66
Xem thêm nội dung
 Cầu dao cách ly (Loại kín nước IP66)