Công tắc thẻ WNH5611-801

SKU:WNH5611-801
Liên hệ
Liên Hệ: 0909840028

Mô tả

  • Công tắc thẻ (3 tiếp điểm)
  • Tablet switch (3 cicuits)
  • 250V - 10A
 Công tắc thẻ WNH5611-801