Đèn báo N302GF-Nanoco-Full/ N302GW-Nanoco-Wide/ FXF302GW-Nano-Full

Mã Sản Phẩm:N302GF-Nanoco-Full/ N302GW-Nanoco-Wide/ FXF302GW-Nano-Full
Liên hệ
Liên Hệ: 19006711

Mô tả sản phẩm

N302GF - Nanoco - Full (Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng)
N302GW - Nanoco - Wide (Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng)
FXF302GW - Nano - Full (Đóng gói 10 cái/hộp, 180 cái/thùng)

  • Đèn báo màu xanh
  • Pilot lamp, green 220VAC
Xem thêm nội dung
 Đèn báo N302GF-Nanoco-Full/ N302GW-Nanoco-Wide/ FXF302GW-Nano-Full