Mặt kim loại WN7603-8

SKU:WN7603-8
Liên hệ
Liên Hệ: 0909840028

Mô tả

  • Mặt 3 kim loại
  • Stainless 3 devices plate
 Mặt kim loại WN7603-8