Ổ cắm điện thoại WEV2364B

SKU:WEV2364B
Liên hệ
Liên Hệ: 0909840028

Mô tả

  • Ổ cắm điện thoại 4 cực
  • Telephone modular jack (6P4C)
 Ổ cắm điện thoại WEV2364B