Ổ cắm đơn WEV1181H/WEV1181-7H

SKU:WEV1181H/WEV1181-7H
Liên hệ
Liên Hệ: 0909840028

Mô tả

  • WEV1181H/ WEV1181-7H (Cắm nhanh/ Bắt vít)
  • Ổ cắm đơn có màn che và dây nối đất, 250VAC - 16A
  • Grounding duplex universal receptacle with safety Shutter
  • Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng
 Ổ cắm đơn WEV1181H/WEV1181-7H