Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng F4132-6F78/ F4142-6F78/ F4152-6F78/ F4232-6F78/ F4252-6F78

Mã Sản Phẩm: F4132-6F78/ F4142-6F78/ F4152-6F78/ F4232-6F78/ F4252-6F78 Nhà cung cấp: PCE
Liên hệ
Liên Hệ: 19006711

Mô tả sản phẩm

  • Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng (IP67)
  • Flanged socket sloping (Watertight IP67)
F4132-6F7816A - 3P - 230V - 6H - IP67
F4142-6F7816A - 4P - 400V - 6H - IP67
F4152-6F7816A - 5P - 400V - 6H - IP67

 

 
 
 
F4232 - 6F7832A - 3P - 230V - 9H - IP67
F4252 - 6F7832A - 5P - 400V - 6H - IP67
Xem thêm nội dung
 Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng F4132-6F78/ F4142-6F78/ F4152-6F78/ F4232-6F78/ F4252-6F78