Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng F433-6/ F433-6FC/ F434-6FC/ F435-6FC

Mã Sản Phẩm: F433-6/ F433-6FC/ F434-6FC/ F435-6FC Nhà cung cấp: PCE
Liên hệ
Liên Hệ: 19006711

Mô tả sản phẩm

  • Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng (IP67)
  • Flanged socket sloping (Watertight IP67)
F433-663A - 3P - 230V - 6H - IP66/67
F433-6FC63A - 3P - 230V - 6H - IP66/67
F434-6FC63A - 4P - 400V - 6H - IP66/67
F435-6FC63A - 5P - 400V - 6H - IP66/67

Sản phẩm liên quan

 Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng F433-6/ F433-6FC/ F434-6FC/ F435-6FC