Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng F333-6/ F334-6/ F335-6

Mã Sản Phẩm:F333-6/ F334-6/ F335-6
Liên hệ
Liên Hệ: 19006711

Mô tả sản phẩm

  • Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng (IP67)
  • Flanged socket straight (Watertight IP67)
F333-663A - 3P - 230V - 6H - IP66/67
F334-663A - 4P - 400V - 6H - IP66/67
F335-663A - 5P - 400V - 6H - IP66/67
Xem thêm nội dung
 Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng F333-6/ F334-6/ F335-6