Ổ cắm gắn nổi loại kín nước

Mã Sản Phẩm: F243-6/ F244-6/ F245-6 Nhà cung cấp: PCE
Liên hệ
Liên Hệ: 19006711

Mô tả sản phẩm

  • Ổ cắm gắn nổi loại kín nước (IP67)
  • Wall socket (Watertight IP67)
F1132-616A - 3P - 230V - 6H - IP67
F1142-616A - 4P - 400V - 6H - IP67
F1152-616A - 5P - 400V - 6H - IP67
F1232-632A - 3P - 230V - 6H - IP67
F1242-632A - 4P - 400V - 6H - IP67
F1252-632A - 5P - 400V - 6H - IP67
Xem thêm nội dung
 Ổ cắm gắn nổi loại kín nước