Phích cắm di động loại kín nước F0132-6/ F0142-6/ F0152-6

Mã Sản Phẩm: F0132-6/ F0142-6/ F0152-6 Nhà cung cấp: PCE
Liên hệ
Liên Hệ: 19006711

Mô tả sản phẩm

  • Phích cắm di động loại kín nước (IP67)
  • Plug (Watertight IP67)
F0132-616A - 3P - 230V - 6H - IP44
F0142-616A - 4P - 400V - 6H - IP44
F0152-616A - 5P - 400V - 6H - IP44
F0232-632A - 3P - 230V - 6H - IP67
F0242-632A - 4P - 400V - 6H - IP67
F0252-632A - 5P - 400V - 6H - IP67

Sản phẩm liên quan

 Phích cắm di động loại kín nước F0132-6/ F0142-6/ F0152-6