Thiết bị cảm ứng WTKG2911-P

SKU:WTKG2911-P
Liên hệ
Liên Hệ: 0909840028

Mô tả

  • Sensor phụ
  • Chỉ kết nối với WTKG2411-P
  • Không kết nối với đèn
 Thiết bị cảm ứng WTKG2911-P