NHẬN DẠNG MÃ QR CODE TÍCH ĐIỂM & KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ HỢP LỆ

1) Mã QR Code dùng để tích điểm & kích hoạt bảo hành hợp lệ sẽ có định dạng gồm: 

Mã QR + Model sản phẩm & Số seri liền kề (bên cạnh hoặc bên dưới mã QR)

Ví dụ:

 

2) Mã QR Code không hợp lệ sẽ không dùng để tích điểm hoặc kích hoạt bảo hành:

(Không có thông tin model và số seri liền kề) 

Ghi chú thêm: Hiện nay mã QR Code tích điểm của Nanoco Group được thể hiện như sau:

+ Đối với các sản phẩm PVC như Ống điện PVC, nẹp vuông, ruột gà: Mã QR tích điểm được dán trên tem nhãn bên ngoài bó sản phẩm 

+ Đối với sản phẩm đèn LED Nanoco : Mã QR tích điểm được in trực tiếp trên sản phẩm

+ Đối với các sản phẩm khác:  Mã QR tích điểm được dán trên các sản phẩm   

.

Xem thêmDanh sách sản phẩm hỗ trợ QR tích điểm & số điểm tương ứng – Đèn LED - Thiết bị điện - Bền bỉ vượt thời gian (nanoco.com.vn)

.

Hỗ trợ đăng ký thành viên Nanoco ProClub:

+ Hotline: 19006711 

+ Email: info@nanoco.com.vn

Tham khảo thêm thông tin Chương trình tại: Nanoco ProClub – Đèn LED - Thiết bị điện - Bền bỉ vượt thời gian

 

 
Tags: ProClub
← Bài trước Bài sau →
Tìm kiếm
Bảng giá lẻ
Xem điểm mua hàng